• بالانس قطعات سنگین

  بالانس قطعات سبک از محدوده وزنی 20 گرم تا وزن 20.000.000 گرم در این شرکت قابل اجرا میباشد بالانس قطعات سبک از محدوده وزنی 0.02 کیلو گرم تا وزن 20.000 کیلو گرم در این شرکت قابل اجرا میباشد


 •  
  شرکت شاهین تنظیم صنعت در یک نگاه :
   
  وروداین شرکت به حوزه فعالیت بالانس و ارتعاش سنجی از سال 1373 و تنها فعالیت آن بدون انحراف بالانس قطعات صنعتی بوده است در حین فعالیت احساس نیاز به دستگاه های بالانس منتهی به تحقیقات در راستای ساخت دستگاههای بالانس و ارتعاش سنج شده و بعداز دو دهه فعالیت در این زمینه اکنون مفتخراست در راستای کمک به جامعه و ارتقای سطح علمی و فنی آن محصولات کاملی از سنسورهای مورد استفاده دراین صنعت (شتاب سنج و سرعت سنج)و دستگاههای بالانس استاتیک و دینامیک و ارتعاش سنج رابه عرضه عموم بگذارد
   

  Shahin tanzim sanat