شرکت شاهین تنظیم صنعت

به عنوان یک مرکز پیشرو و  شناخته شده در صنایع مهم و استراتژیک کشور و با در اختیار داشتن نیروهای زبده و امکانات کارگاهی مجهز،قادر به ارائه انواع خدمات بالانس کارگاهی شامل بالانس دینامیک،بالانس استاتیک ،بالانس دقیق(Precision Balancing)، بالانس روتورهای دور بالا (High Speed)، بالانس قطعات سنگین صنعتی ، بالانس محورهای انعطاف پذیر   (Flexible  Rotor)،بالانس روتور توربین گاز و بخار و ... می باشد.

دستگاه های  مورد استفاده

 دستگاه های بالانس و  انالیز ارتعاشات صرفا اروپایی و تحت کالیبراسیون واقعی  سازنده به همراه دستگاههای داخلی ساخت این شرکت  به مراجعین محترم خدمت مینمایند

ظرفیت این دستگاه ها برای قطعات از محدوده 30 گرم الی 20000 کیلوگرم میباشد

بالانس قطعات براساس مشخصات طراح اولیه قطعه و یا بر اساس استاندارد ایزو صورت می پذیرد و در پایان گواهی عملیات صورت گرفته ارائه میگردد