بالانس درمحل:

همواره به دلیل فشردگی شرایط کار و عدم امکان خاموشی مجموعه ها  وافزایش زمان و هزینه جداسازی و مونتاز واتقال مجموعه به سایت شرکت مزایای بالانس در محل برای هیچکس پوشیده نیست از این روکادر  تخصصی  این شرکت باسابقه بیش از 15 سال سابقه بالانس در محل وبا در اختیار داشتن   پیشرفته  ترین  دستگاههای  پرتابل  بالانس ، آماده بالانس  ،  آنالیز  ارتعاشی  ، عیب  یابی  و  تحلیل  قطعات  مذکور  در  محل  استقرار  می باشند

 

مراقبت وضعیت یا پایش وضعیت (Condition Monitoring) هسته اصلی استراتژی نگهداری و تعمیرات بر اساس وضعیت به شمار می رود

 این استراتژی بر این باور استوار است که اغلب خرابی های ماشین آلات و تجهیزات صنعتی، پس از رسیدن به یک مرحله مشخص، نشانه هایی از خود بروز می دهند که می توان این نشانه ها را به صورت ارتعاشات، صدا، امواج آلتراسونیک، ذرات فرسایشی، دما و . . . تشخیص داده و وقوع خرابی را پیش بینی کرد. لذا می توان قبل از رسیدن خرابی به مراحل بحرانی، با برنامه ریزی فعالیت تعمیراتی و اجرای آن، پیشرفت خرابی را متوقف ساخت. 

   تعريف CM

اندازه گیری و پایش مستمر پارامتری از تجهیز در حال کار كه:

الف_  بیانگر وضعیت آن باشد.

ب  _   قابل ترند (trend) کردن باشد (تکرار پذیر و قابل مقایسه باشد).

ج  _  حاوی اطلاعات مفیدی برای عیب یابی باشد.